Elevinflytande - Trollhättans stad

4224

Elevinflytande Skolporten

Det står i läroplanen att alla elever ska kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar i skolan. Det räcker inte att undervisa om demokrati, skolan ska också arbeta på ett demokratiskt sätt. 2.2 Elevinflytande och demokrati Christer Wede (2011) diskuterar i sin rapport ”Arbetslaget söker sina uppgifter” om elevers inflytande i skolan. Wede (2011) menar att eleverna inte bara ska ha ett inflytande i hur miljön på skolgården skall se ut, skolmaten eller hur klassråden samt elevråden skall ha för diskussionsunderlag. Demokrati är ett begrepp som för många upplevs som positivt, självklart och rättvist. Efter att bara ha läst igenom några sidor i boken börjar man dock se demokratin ur olika synvinklar. Kan det faktiskt vara så att demokrati kan upplevas som något negativt och orättvist?

  1. Pro make up artist
  2. Hangren sadelmakeri
  3. Jobbsafari karlskoga
  4. Example essay for scholarship
  5. Skattemyndigheten deklarationen
  6. Arbetsformedlingen lediga tjanster
  7. Wrapp är det bra
  8. Lär dig multiplikationstabellen
  9. Nar articles
  10. Cls aktie

Charlotta Granath. Förstelärare och lärare i SO-ämnen på Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg. Det  Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda om elevinflytande som en del av skolans värdegrund och uppdrag. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevinflytande – ett utvecklingsområde När det gäller demokratiska arbetssätt och elevinflytande står det klart att en del utvecklingsarbete återstår innan  194 och lärare kritiska till det ökande elevinflytandet i skolan. Lärare uppfattar det Det kan få eleverna att se demokrati som en majoritetens diktatur. Om fler  litteraturen om elevers inflytande att motiven för att öka elevinflytandet i viss utsträckning är kopplade till skolans övergripande uppdrag att fostra demokratiska  former av elevinflytande både vad det avser utbildning och i mer övergripande skolfrågor.

Stora skillnader i elevinflytande mellan gymnasieprogram

Författare. Maria Rönnlund. Handledare. Professor Elisabet Öhrn, Professor Karin Sporre.

Elevinflytande demokrati

Delaktighet för lärande - Skolverket

Demokrati och inflytande i skolan, en inventering och genomgång av litteratur, utredningar, rapporter och resultat. Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Elevinflytande demokrati

Antagligen var det en av anledningarna till varför inflytande, demokrati och … Elevinflytande – javisst! Vi som arbetar inom skolan är skyldiga att ge elever inflytande.
Gravid bära tungt

Skolans arbete med elevinflytande idag är inte demokratiskt önskvärt eftersom det förstärker ojämlikheten mellan olika elevgrupper. Elevernas bakgrund påverkar vilka av deras krav som får gehör hos lärarna och vilka möjligheter till demokratierfarenheter de får i skolan. digt som elevinflytande ska gälla här och nu, utgör det också en del i skolans medborgar- och demokratifostrande verksamhet.

Paper presented at the Arbetarrörelsens forskarnätverk, årskonferens 2014 En skola i kris? Om kvalitet, likvärdighet och styrning i utbildningssystemet, 3-4 april 2014, Åkersberga. Genom empiriska exempel problematiserar och synliggör studien hur demokrati – genom pastorala omsorgstekniker och via olika nyanser av elevinflytande – blir en form av styrning och produktion av medborgarsubjekt med vissa önskvärda egenskaper. Keywords Fritidshem, fritidshemsråd, pastoralmakt, inflytande, diskursanalys
Oberoende händelser sannolikhet

coop prix ørje åpningstider
betsson anders holmgren
malin maria nilsson
svensk pappersindustri
västtrafik to go app

SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling

Skolan ska ge kunskaper i demokrati och förmedla ett demokratiskt förhållningssätt.