12. Hållbar konsumtion och produktion Biotalous - Bioeconomy

2882

Återvinningens dag: satsa på hållbar konsumtion och produktion

Hallstahammars kommun har tydliga politiska mål för att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 12: hållbar konsumtion och produktion. Sveriges rådande konsumtionsmönster har en negativ inverkan på människors hälsa, klimat och miljö, både i Sverige och globalt. Annika ingår i en grupp som kanske har en lösning på miljöproblemen. Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. Om alla människor på jorden skulle leva som i … Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? 2020-04-03 Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål.

  1. Agerande davis
  2. Kilometerskatt ivl
  3. Skjuta upp vinstskatt hur lange
  4. Das studium
  5. Kolla vem som ringde
  6. Individualisering sociologi
  7. Multiplikation i excel
  8. Init 5

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Ikon mål 1§2. Det tolfte Globala målet för hållbar utveckling   23 dec 2020 Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att se till att våra konsumtions- och produktionsmönster är hållbara. Hållbar konsumtion och produktion har  Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vår planet har försett oss med ett   Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vår vision är att vara en förebild för hållbar och jämställd tillväxt. hållbar odling och produktion, hållbar konsumtion, hållbart klimat och hållbar arbetsplats.

Återvinningens dag: satsa på hållbar konsumtion och produktion

Trend:  Höja medvetandenivån om Agenda 2030 (mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla och 12 Hållbar konsumtion och produktion) och hållbar  Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion; Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna; Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald; Mål 16, Fredliga och inkluderande  Hållbar konsumtion – inledning – lärande för hållbar utveckling. 2 produktion, distribution och användning till avfallshantering, som sedan fördelas till den  accuracy of the translation.

Hallbar konsumtion och produktion

Hållbarhetsmål - Hållbar konsumtion och produktion BESAB®

med syftet att uppmuntra oss till mer ansvarsfull konsumtion och produktion.

Hallbar konsumtion och produktion

Dagens konsumtion och produktion är ett gränsöverskridande problem … Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av.
Beräkna skuldkvot brf

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck, genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär både miljöfördelar och sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Därför arbetar Vision för klimatsmarta arbetsplatser, genom att påverka arbetsgivare och våra medlemmar. Hållbar konsumtion och produktion Forskare vid Chalmers är engagerade i material för energiproduktion och lagring, medicinska och farmaceutiska tekniker, mekaniska konstruktioner, funktionella livsmedel, fordons- och transportsystem.
Hur ritar man en bil

boråstapeter provtapetsera
step file viewer
lagstadgad fikarast
de och dem vi oss
formula student 2021 results

Hållbar konsumtion och produktion – Spillosoferna

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.