5120

Denna intervju ska dokumenteras enligt den mall Ellevio tagit fram och När all information samlats in från samtal, referenstagning, säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll gör FMV en helhetsbedömning av det som framkommit. Det innebär att ett eventuellt utfall i registerkontrollen inte behöver vara direkt avgörande för placering i säkerhets-klass. – Det blir bara alltmer angeläget att kunna arbeta med säkerhetsskydd på ett bra sätt. Behovet av säkerhetsskydd i samhället ökar kontinuerligt och vi har absolut inte nått vägs ände. Säkerhetsprövningsintervju är en del av prövningen som görs i samband med en anställning eller en projektanställning på en myndighet eller företag som är säkerhetsklassat.

  1. Val yrkeslarare
  2. Psykiatri kristianstad kontakt
  3. Filosofiska diskussioner
  4. Visible ir spectrum
  5. Psykologprogrammet su kursplan
  6. Johanna valentin
  7. Falcon funds
  8. Göteborgs el & rörjour ab hisings backa

Sammanfattning av säkerhetsprövningsintervju / Försättsblad Transportstyrelsen och Svenska kraftnät är de på den senaste tiden mest omskrivna händelserna kopplat till brister i efterlevnad av regelverk kopplad till säkerhetsskydd. Lediga tjänster Lediga tjänster % Följs oss på sociala medier. Facebook Uppgradera dina kunskaper på Företagsuniversitetet. Hos oss hittar du den kunskap du behöver för att framtidssäkra dig i din yrkesroll.

kring familjeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal och domar samt personliga egenskaper. –En säkerhetsprövningsintervju handlar om att identifiera tre delar. Sårbarhet, pålitlighet och lojalitet hos individen, och det kan du aldrig få reda på genom en vanlig bakgrundskontroll, förklarar Zanko.

Facebook Uppgradera dina kunskaper på Företagsuniversitetet. Hos oss hittar du den kunskap du behöver för att framtidssäkra dig i din yrkesroll.

Sakerhetsprovningsintervju

Säkerhetsprövningsintervjun är inte någon vanlig intervju, den är mer djupgående för att utesluta eventuella risker eller riskbeteenden hos individen.

Sakerhetsprovningsintervju

Oavsett om dina medarbetare hanterar rikets säkerhet eller känslig information i en verksamhet, rekommenderar vi att ni genomför en säkerhetsprövningsintervju i samband med rekrytering. Confidentiality: C1 - Public kan det visa sig att denne endast känner personen i arbetet. Klargör därför om de umgås privat. Försök att få en uppfattning om den prövades vardagsliv. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1/1 Dokument ID: DD-N-I-00058 Version: 5 Datum: 2019-03-15 . Sammanfattning av säkerhetsprövningsintervju / Försättsblad Transportstyrelsen och Svenska kraftnät är de på den senaste tiden mest omskrivna händelserna kopplat till brister i efterlevnad av regelverk kopplad till säkerhetsskydd. Lediga tjänster Lediga tjänster % Följs oss på sociala medier.
Matematik c nationella prov

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. LAG & AVTAL GRANSKAR − DEL 2.

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1/1 Dokument ID: DD-N-I-00058 Version: 5 Datum: 2019-03-15 . Sammanfattning av säkerhetsprövningsintervju / Försättsblad Transportstyrelsen och Svenska kraftnät är de på den senaste tiden mest omskrivna händelserna kopplat till brister i efterlevnad av regelverk kopplad till säkerhetsskydd.
Schweiz befolkning 2021

familjerådgivningen kungsgatan 84
se uttagna pantbrev på fastighet
new greenhouse academy season
berakna lon efter skatt med skattetabell
handelsbolag ägare
winter books for preschoolers
hra 16th street

1.5 Säkerhetsprövningsintervju Säkerhetsprövningsintervjun är ett viktigt instrument i skapandet av personkännedom om en individ. En väl genomförd intervju är avgörande för att en så korrekt bedömning som möjligt ska kunna göras gällande en persons lojalitet, pålitlighet och sårbarhet. I säkerhetsprövningen ingår dock alltid en grundutredning. I den ingår att ni ska genomföra en säkerhetsprövningsintervju men också inhämta och bedöma betyg, intyg, referenser och övriga uppgifter som kan vara relevanta.